ⓘ Avtomatik Oy stansiyasi – Oy sirtiga qondirish uchun moljallangan kosmik apparat. Kon-struksiyasi va apparatlari Oydagi mav-jud sharoitlarga moslab hisoblanadi. ..

                                     

ⓘ Avtomatik Oy stansiyasi

Avtomatik Oy stansiyasi – Oy sirtiga qondirish uchun moljallangan kosmik apparat. Kon-struksiyasi va apparatlari Oydagi mav-jud sharoitlarga moslab hisoblanadi. Avtomatik oy stansiyasi s. bortiga joylashtirilgan ilmiy apparatlar yordamida Oydagi tabiiy sharoit va Oy sirti tadqiq qilinadi, radiotelemetrik va televizion tizimlar yordamida tadqiqot natijalari va Oy sirti tasviri Yerga uzatiladi. 1966 yil 3 fevralda dunyoda birinchi bolib "Luna-9", shu yili "Serveyer-1" Avtomatik oy stansiyasi s. Oy sirtiga qondirildi.