ⓘ Avtomatik rostlagich – bi-ron bir ob’ektning ish maromini avtomatik tarzda rostlab turadigan qurilma. Avtomatik rostlagich ob’ektga va rostlovchi organga ulanad ..

                                     

ⓘ Avtomatik rostlagich

Avtomatik rostlagich – bi-ron bir ob’ektning ish maromini avtomatik tarzda rostlab turadigan qurilma. Avtomatik rostlagich ob’ektga va rostlovchi organga ulanadi. U quyidagi qismlardan iborat: 1) qabul qiluvchi organ; rostlanuvchi para-metr miqdrrining ozgarishini sezadi; 2) oraliq zveno; qabul qiluvchi qism harakatini kuchaytirib yoki ozgartirib, ma’lum qonuniyat asosida ijro etuvchi organga uzatadi; 3) ijro etuvchi organ; rostlovchi organga ta’sir etadi. Rostla-nuvchi parametrga qarab bosimni, temperaturani, namlikni, tezlikni, kuchlanishni, cha-stota va boshqalarni rostlovchi Avtomatik rostlagich lar boladi. Ijro etuvchi organining harakatlanish usuliga qarab Avtomatik rostlagich mexanik va elektr xillarga ajraladi.