ⓘ Avtomatlar nazariyasi – na-zariy kibernetikaning bir qismi; turli diskret axborotlar ozgartirgichlarini tekshiradi. Abstrakt avtomat va avtomatlar kompozitsiyas ..

                                     

ⓘ Avtomatlar nazariyasi

Avtomatlar nazariyasi – na-zariy kibernetikaning bir qismi; turli diskret axborotlar ozgartirgichlarini tekshiradi. Abstrakt avtomat va avtomatlar kompozitsiyasi tushunchalari Avtomatlar nazariyasining asosiy tushunchalaridir. Abstrakt avtomat tushunchasi qurilmani axborotlarni qayta ishlash algoritmi nuqtai nazaridan, avtomatlar kompo-zitsiyasi tushunchasi esa uning boshqa qurilmalardan qanday yasalganligi nuqtai nazaridan tavsiflashga imkon beradi. Avtomatlar nazariyasi bir necha bolimdan iborat. Diskret qurilmalar va hisoblash mashi-nalarini loyihalashda, algoritmlar na-zariyasida, mat. va kibernetikaning hozirgi zamon nazariyasida, programmalash na-zariyasida Avtomatlar nazariyasi ning ahamiyati katta.