ⓘ Avtotipiya – 1 rangli tasvirlarning hamma tusini asliday chop etish uchun fotomexanik yol bilan maxsus bosma qolip tayyorlash usuli. A.da ori-ginal rastr deb at ..

                                     

ⓘ Avtotipiya

Avtotipiya – 1) rangli tasvirlarning hamma tusini asliday chop etish uchun fotomexanik yol bilan maxsus bosma qolip tayyorlash usuli. A.da ori-ginal rastr deb ataluvchi tur orqali suratga olinadi. Originalning eng ochiq rangli yeridan aks etgan nurlar rastr kataklaridan otib, negativda eng katta nuqtalar, qora yeridan aks etgan nurlar esa eng kichik nuqtalar hosil qiladi. Boshqa yerlardan qaytgan nurlar och-toqligiga qarab negativda turli kat-talikdagi nuqtalar shaklida aks etadi. Bunday negativdan tayyorlangan klisheda ham, undan foydalanib bosilgan nusxada ham tasvir son-sanoqsiz nuqtalardan iborat boladi. Ammo koz nuqtalar ora-sidagi boshliqni ilgamaydi, nuqtalar yaxlit bolib tuyuladi. Nuqtalarning zichroq joylari toqroq, siyrakroq joylari ochroq bolib korinadi. A.dan foto-surat, qalam yoki boyoqda chizilgan rasm va hokazoni chop etishda foydalaniladi; 2) rastrli klishedan olingan nusxa.