ⓘ Azeotrop aralashmalar – haydalganda ajralmaydigan va tarkibi ozgarmaydigan eritmalar. Azeotrop aralashmalarning mav-judligini ilk bor 1810 yilda ingliz ki-myoga ..

                                     

ⓘ Azeotrop aralashmalar

Azeotrop aralashmalar – haydalganda ajralmaydigan va tarkibi ozgarmaydigan eritmalar. Azeotrop aralashmalarning mav-judligini ilk bor 1810 yilda ingliz ki-myogari va fizigi J. Dalton aniqlagan. Ba’zi Azeotrop aralashmalar tarkibidagi alohida kompo-nentlarga qaraganda ancha yuqori temperaturada, ba’zilari esa pastroq temperaturada qaynaydi. Mac, 95.57% etil spirti va 4.43% suvdan iborat aralashma 78.15°da qaynaydigan Azeotrop aralashmalar hosil qiladi. Aksin-cha tarkibida 69.2% nitrat kislota va 30.8% suv bolgan Azeotrop aralashmalar esa 121.8°da qaynaydi. Uch va undan ortiq mod-dalar aralashmasi ham Azeotrop aralashmalar bolishi mumkin. Tashqi bosim ozgarishi bilan Azeotrop aralashmalarning qaynash temperaturasi, tarkibi ozgaradi, shundan foydalanib, Azeotrop aralashmalar tar-kibiy qismlarga kimyoviy yol bilan turli bosim ostida haydab ajrati-ladi.212