ⓘ Azometin boyoqlar – molekula-222sida xromofor guruhlar bolgan organik boyovchi moddalar. Azometin boyoqlar toq rangli bolishi bilan azoboyoqlardan farq qiladi. ..

                                     

ⓘ Azometin boyoqlar

Azometin boyoqlar – molekula-222sida xromofor guruhlar bolgan organik boyovchi moddalar. Azometin boyoqlar toq rangli bolishi bilan azoboyoqlardan farq qiladi. Ular aromatik yoki geterotsiklik aldegidlar va aminlarni hamda aromatik nitrozo-birikmalarni faol metilen guruhli birikmalar bilan ozaro ta’sir ettirish va boshqa yollar bilan olinadi. Sintetik usulda olingan dastlabki boyoqlardan biri bolgan toq qizil rangli mureksid ham Azometin boyoqlar ga kiradi. Azometin boyoqlar rangli fotografiya va toqimachilik sanoatida ishlatiladi.