ⓘ Azot muvozanati – organizmga bir kecha-kunduzda ovqat tarkibida kirgan azot bilan undan tashqariga chiqqan umumiy azot ora-sidagi farq. Voyaga yetgan organizmni ..

                                     

ⓘ Azot muvozanati

Azot muvozanati – organizmga bir kecha-kunduzda ovqat tarkibida kirgan azot bilan undan tashqariga chiqqan umumiy azot ora-sidagi farq. Voyaga yetgan organizmning normal holatida Azot muvozanati mavjud. Osayotgan yosh organizm musbat Azot muvozanatiga ega, ya’ni uning tashqariga chiqarayotgan azoti qabul qilgan azotidan kam. Yetilgan kat-ta organizm tola Azot muvozanatida boladi, ya’ni bir kecha-kunduzda kabul qilingan azot miqdori tashqariga chiqarilgan azot miqdoriga teng boladi. Manfiy Azot muvozanati ovqat bilan qabul qilingan azot yetishma-ganda, ayniqsa ayrim aminokislotalar ovqatda yetarli bolmaganda, ba’zi kasalliklarda kuzatiladi. Bunda tashqariga chiqarilgan umumiy azot ovqat bilan qabul qilingan azotdan ortiq boladi.