ⓘ Azot ftoridlari – rang-siz, uziga xos hidli gazlar. Ularga azot triftorid, tetraftorgidrazin, diftoramin, diftordia-zin, nitrozil ftorid, ni-tril ftorid, trifto ..

                                     

ⓘ Azot ftoridlari

Azot ftoridlari – rang-siz, uziga xos hidli gazlar. Ularga azot triftorid, tetraftorgidrazin, diftoramin, diftordia-zin, nitrozil ftorid, ni-tril ftorid, triftoraminoksid, xlordiftoramin, fto-ramin, dixloftoramin va boshqa kiradi. Ba’zan ftorazid va nitroksiftorid (NO3lap ham Azot ftoridlari ga kiritiladi. Azot ftoridlari – kuchli oksidlovchilardir. Azot triftorid va nitrozil ftoriddan boshqalari termodinamik jihatdan beqaror. Azot ftoridlari organik moddalar sintez qilishda, tetraftorgidrazin esa suyuq yonilgi bilan ishlaydigan raketalarda yonilgini oksidlovchi vosita sifa-tida qollaniladi.