ⓘ Albuminlar – hayvon va osimlik toqimalari tarkibiga kiradigan oddiy oqsillar; tuxum oqi, qrn zardobi, sut, osimliklar urugida boladi. A. past mo-lekulyar ogirli ..

                                     

ⓘ Albuminlar

Albuminlar – hayvon va osimlik toqimalari tarkibiga kiradigan oddiy oqsillar; tuxum oqi, qrn zardobi, sut, osimliklar urugida boladi. A. past mo-lekulyar ogirlikka ega; suvda, kuchsiz tuz eritmalarida eriydi, neytral tuzlarning yuqori konsentratsiyasida chokadi. A. uchraydigan joyiga qarab zar-dob A.i, 372tuxum A.i, sut A. i deb ataladi. Zardob Albuminlar qon tarkibidagi oqsillarning yar-midan kopini tashkil etadi. Qonda bir qator moddalar: erkin yog kislotalarni, steroid va tireoid gormonlarni tashishda, zaharli moddalar, mas, ogir metallarni zaharsizlantirishda ishtirok etadi. A. toqimalarda suv-tuz va azot alma-shinuvida muhim rol uynaydi.