ⓘ Alginat kislota – kopchilik hujayra postida uchraydigan yuqori molekulali rangsiz, amorf uglevod birikma. Mol. m. 3500– 1500 000. Sovuq suvda yomon, issiq suv v ..

                                     

ⓘ Alginat kislota

Alginat kislota – kopchilik hujayra postida uchraydigan yuqori molekulali rangsiz, amorf uglevod birikma. Mol. m. 3500– 1500 000. Sovuq suvda yomon, issiq suv va ishqoriy eritmalarda yaxshi eriydi. Oz hajmidan 200–300 marta ortiq hajmdagi suvni yutish qobiliyatiga ega. Natriy va kaliyli tuzlari suvda yaxshi erib, yopishqoq eritmalar hosil qiladi. Alginat kislota va uning tuzlari emulsiya va suyuqliklarni quyultirishda, muzqaymoq ishlab chiqarish da gel hosil qiluvchi komponent si-fatida va boshqa maqsadlarda ishlatiladi.

                                     
  • hamma dengizlarda tarqalgan. Tarkibida uglevodlar, vitaminlar karotin, alginat kislota va boshqa bor. L.sdan tayyorlangan preparatlar tibbiyotda surgi dori