ⓘ Ammoniy nitrat, ammiakli selitra – rangsiz, kristall modda, gigroskopik. Zichligi 820 kgm3. Suyu-klanish temperaturasi 169.6°, suvda yaxshi eriy-di, bunda issiq ..

                                     

ⓘ Ammoniy nitrat

Ammoniy nitrat, ammiakli selitra – rangsiz, kristall modda, gigroskopik. Zichligi 820 kg/m3. Suyu-klanish temperaturasi 169.6°, suvda yaxshi eriy-di, bunda issiqlik yutiladi. Ammoniy nitrat suyultirilgan nitrat kis-lotaga ammiak ta’sir ettirish yoli bilan olinadi. MDH mamlakatlarida A, B va V markalari ishlab chiqariladi. A, B markasi sanoatda portlovchi moddalar tay-yorlashda ishlatiladi. Ammoniy nitratning V markasi koproq tarqalgan, hosildorlikka kuchli ta’sir etuvchi ogit tarkibida 34% sof azot bor. Ekinlarni ekishdan oldin va osish davrida yerga asosiy ogit sifatida solinadi, ayniqsa goza par-varishida kop ishlatiladi. Ammoniy nitrat yuqori gigroskopik xususiyatga ega bolganligi sababli saqdash paytida nam tortib qotib qoladi. Shuning uchun u nam otkaz-maydigan qoplarda quruq bi-nolarda saqlanishi kerak. Ammoniy nitratning nam yutishi va qotishini kamaytirish uchun unga turli xil moddalar qoshib, dona-dor holda ishlab chiqariladi. Bu holdagi Ammoniy nitrat yaxshi saqlanadi. Ammoniy nitrat ogiti Chirchiq, Fargona, Navoiy kimyo kombinatlarida ishlab chiqariladi.

                                     
  • g 100 da Spirtda va konsentrlangan nitrat kislotada erimaydi. Ishqoriy metallar nitratlari, ammoniy nitrat va bariy bromid bilan evtektik aralashmalar
  • Dinamonlar - portlovchi moddalar ammoniy nitrat va yonuvchi moddalar torf, qipiq, kunjara, alyuminiy bilan kremniy qotishmasi va h.k. kukuni aralashmasidan
  • Ammonitlar: Ammonitlar - ammoniy nitrat qattiq yoqilg i va portlovchi qo shimchalar aralashmasidan iborat portlovchi modda. Ammonitlar molyuskalar turkumi
  • kiradi: ammoniy nitrat karbamid, suvsiz ammiak, ikkilamchi superfosfat, pretsipitat, kaliy xlorid, kaliy sulfat ko p komponentlilarga ammoniy fosfatlar
  • Ammonitlar ammoniy nitrat qattiq yoqilg i va portlovchi qo shimchalar aralashmasidan iborat portlovchi modda. A. bir necha xil bo ladi ammonallar
  • va kislorod hosil bo ladi. Ammoniy nitrat NH4NO3, kaliy nitrat KNO3, kalsiy nitrat Ca NO3 2 selitralar deb ataladi. N. nitrat kislotani metallar, oksidlar
  • O simliklar ko pincha azotning mineral birikmalaridan, aso - san, nitrat va ammoniy tuzlarini uzlash - tiradi. Mineral A.o da azot ammiakli, ammiakli - nitratli
  • Suvli portlovchi moddalar - tarkibi oksidlovchi ammoniy nitrat natriy nitrat natriy perxlorat va boshqalar yonuvchi, portlovchi moddalar, dispers
  • Nitratlashtiruvchi bakteriyalar - ammiak va ammoniy tuzlarini nitrat kislota tuzlari - nitratlarga aylantiruvchi bakteriyalar. Nitratlashtiruvchi bakteriyalar
  • ning suvdagi eritmasi novshadil spirtdir. A. asosan nitrat kislota olishga sarfla - nadi. A. ham, ammoniy tuzlari singari qishloq xo jaligida o git sifatida
                                     

Ammonitlar (manolari)

Ammonitlar: Ammonitlar molyuskalar turkumi Ammonoidea - bosh-oyoqli mollyuskalar turkumi. Ammonitlar - ammoniy nitrat, qattiq yoqilgi va portlovchi qoshimchalar aralashmasidan iborat portlovchi modda.