ⓘ André-Marie Ampère – fransuz olimi, elektrodinamika asoschilaridan biri, Parij fanlar akademiyasi a’zosi, Parijdagi Normal maktab professor. 1820 yilda elektr t ..

                                     

ⓘ André-Marie Ampère

André-Marie Ampère – fransuz olimi, elektrodinamika asoschilaridan biri, Parij fanlar akademiyasi a’zosi, Parijdagi Normal maktab professor. 1820 yilda elektr toklarining oza-ro mexanik ta’siri nn kashf qilgan, tok ta’sirida magnit mi-lining ogish yonalishini aniqlaydigan "Qalqovich qoidasi"ni ta’riflab bergan, magnitlarning ozaro ta’siri aylanma elektr to-klarining ozaro ta’siridir degan gipotezani taklif qilib, magne-tizmning dastlabki nazariyasini yarat-gan. Elektrodinamika haqidagi nazariyalari "Tajribadan keltirib chiqarilgan elektrodinamik hodisalar nazariyasi" asarida tavsiflangan.