ⓘ Angliya banki -Buyuk Britaniyaning davlat markaziy emissiya banki. 1694 yilda xususiy aksi-yadorlik banki tarzida tashkil topgan. Dastlab eng yirik bankirlar uy ..

                                     

ⓘ Angliya banki

Angliya banki -Buyuk Britaniyaning davlat markaziy emissiya banki. 1694 yilda xususiy aksi-yadorlik banki tarzida tashkil topgan. Dastlab eng yirik bankirlar uylari ka-pitalini markazlashtirdi, keyinchalik mamlakatning asosiy moliyaviy markaziga, davlatdagi banklarning bankiga aylandi. Birinchi jahon urushi ga qadar Angliya banki banknotlarini oltinga al-mashtirish mumkin edi. 1946 yilda leyboristlar hukumati Angliya bankini natsionalizatsiya qildi, aksiya egalariga yiliga 12% daro-mad keltiradigan hukumat qimmatbaho qogozlari bilan tovon tolandi.Angliya banki parlament belgilaydigan doirada pul emissiyasi bilan shugullanadi, hukumatni moliyalaydi, davlat byudje-tining kassa ijrosini amalga oshi-radi, mamlakatdagi va muxbir a’zolik aloqalari bolgan kopgina xorijiy ban-klarning zaxiralarini asraydi, mam-lakat banklari uchun hisob-kitob mar-kazi; valyuta nazoratini olib boradi, banklarning kredit faoliyatini nazorat qiladi, foiz stavkalarini ozgartirish 479orqali pul bozorini tartibga soladi. Angliya banki boshqaruvchisi va direktorini hukumat tayinlaydi. 8 bolimi bor.