ⓘ Anzob, uzum navi. Anzob – kechpishar xoraki uzum navi. Tojikiston dehqonchilik ilmiy tadqiqot in-stitutida | x Sultoniy| navlarini cha-tishtirib yaratilgan. Tup ..

                                     

ⓘ Anzob (uzum navi)

Anzob – kechpishar xoraki uzum navi. Tojikiston dehqonchilik ilmiy tadqiqot in-stitutida | x Sultoniy)| navlarini cha-tishtirib yaratilgan. Tupi kuchli osadi. Bargi yirik, bir oz chozinchoq, besh bolmali, kertikli, orqa tomoni qalin tukli. Guli ikki jinsli. Uzum boshi va gujumi yi-rik, teskari tuxumsimon, kokimtir-sargish. Posti qalin, seret, karsillaydi. Hosili kurtak yozilishidan faol harorat yigindisi 3100 – 3300°da 140 – 150 kunda pishib yetiladi. Hosildorligi 250 – 270 s/ga. Antraknoz, raga kasalliklari va barg orovchiga bardoshli; uzoq joylarga jonatilganda yaxshi saqlanadi.