ⓘ Anoreksiya – ishtahaning yoqolishi, ishtahadan qolish. Bosh miyadagi ovqat markazining tormozlanishidan kelib chiqadi. Tur-li hayajonlarda bosh miyaning haddan ..

                                     

ⓘ Anoreksiya

Anoreksiya – ishtahaning yoqolishi, ishtahadan qolish. Bosh miyadagi ovqat markazining tormozlanishidan kelib chiqadi. Tur-li hayajonlarda bosh miyaning haddan tashqari qozgalishi, ruhiy hamda endo-krin xastaliklar, yuqumli kasalliklar, intoksika-siyalar, moddalar almashinuvining buzi-lishi, hazm a’zolarining kasalliklari, ovqatni muntazam bir vaqtda yemaslik, uning kongilga urishi, shuningdek ovqat vaqtidagi noxush vaziyat bosh miyadagi ovqat markazining tormozlanishiga sa-bab boladi. A. biror kasallik belgisi yoki asosiy kasallik bolishi mumkin. A. uzoqdavom etganda organizmni quvvatdan ketkazib, turli kasalliklarga moyil qilib qoyadi.