ⓘ Antimetabolitlar – tirik organizmlarda moddalar almashinuvi jarayonida hosil boladigan oraliq bi-rikmalarning ozlashtirilishini izdan chiqaradigan moddalar. Org ..

                                     

ⓘ Antimetabolitlar

Antimetabolitlar – tirik organizmlarda moddalar almashinuvi jarayonida hosil boladigan oraliq bi-rikmalarning ozlashtirilishini izdan chiqaradigan moddalar. Organizmga yot moddalardan hisoblanadi. A. kimyoviy xossalari va tuzilishi bilan hayot uchun zarur moddalar ga yaqin turadi. Shuning uchun A. metabolitlarning parchalanishi yoki sintezida ishti-rok etadigan fermentlar bilan reaksiyaga kirishib, kompleks birikmalar hosil qiladi. Natijada fermentlar faoliyati toxtab, biokimyoviy jarayonlar buziladi.