ⓘ Antiperistaltika – qizilongach, me’da va ichaklarning pastdan qisqarishi. Odatda ovqat moddalari, suyuklik ogiz boshligidan halqum, qizilongachning yuqoridan pa ..

                                     

ⓘ Antiperistaltika

Antiperistaltika – qizilongach, me’da va ichaklarning pastdan qisqarishi. Odatda ovqat moddalari, suyuklik ogiz boshligidan halqum, qizilongachning yuqoridan pastga qarab bogimma-bogim qisqarishi tufayli me’-daga, sonfa ichakka yonaladi. Bunda hazm a’zolari devoridagi halqasimon silliq muskullar yuqoridan pastga qarab na-vbat bilan qisqarsa, uzunasiga joylashgan muskullar esa qisqarib ichak boshligini kengaytirib, chayqaltiradi. Sifatsiz ovkat iste’mol qilinganda halqasimon muskullar, aksincha, pastdan yuqoriga – ogiz boshligiga qarab qisqaradi. Uzunasiga joylashgan muskullar esa boshashadi. Natijada ichakdagi ovkat yuqoriga – ogiz bushligi tomon yonalib, qusish jarayoni vujudga keladi.