ⓘ Antifrizlar – ancha past temperaturada muzlamaydigan suyu-kliklar; 0° temperaturadan past temperaturada ishlay-digan inki yonuv dvigateli va boshqa turli qurilm ..

                                     

ⓘ Antifrizlar

Antifrizlar – ancha past temperaturada muzlamaydigan suyu-kliklar; 0° temperaturadan past temperaturada ishlay-digan inki yonuv dvigateli va boshqa turli qurilmalarning sovitish tizimlarida ishlatiladi.Issiqlik hajmi, issiqlik otkazuvchanligi, qaynash va alangalanish temperaturasi yuqori; past temperaturada qovushokligi 559kam. A. sovitish tizimi detallarini zan-glatmasligi, shlanglar va qistirmalar materi-allarini yemirmasligi kerak. Shuning uchun A. etilenglikol, glitse-rin, ba’zi spirtlarning suvdagi eritmasi va boshqa organik birikmalardan tayyorla-nadi. Koproq etilenglikolning suvdagi eritmasi ishlatiladi. Uning muzlash temperaturasi – 65° gacha.