ⓘ Antranil kislota -o-aminobenzoy kislota, rangsiz kri-stall. Mol. m. 137.14. Suyuqlanish temperaturasi 145°. Issiq xloroform, etanol va piri-dinda yaxshi eriydi. ..

                                     

ⓘ Antranil kislota

Antranil kislota -o-aminobenzoy kislota, rangsiz kri-stall. Mol. m. 137.14. Suyuqlanish temperaturasi 145°. Issiq xloroform, etanol va piri-dinda yaxshi eriydi. Haydalganda kar-boksil guruhini yoqotib anilinga ayla-nadi. Eritmalari shirin bolib, kok flu-oressensiyalanish xususiyatiga ega. Antranil kislota ftalimidning ishqoriy eritmasiga na-triy gipobromit yoki natriy gipoxlorit ta’sir ettirib olinadi. Sirka kislota eritmasida Antranil kislota kadmiy, kobalt, mis, nikel, rux, molibden, qorgoshin va si-mob bilan ichki kompleks bi-rikmalar hosil qiladi. Uning bu xusu-siyatidan mazkur elementlar miqdorini aniqlashda foydalaniladi. Antranil kislota turli azoboyoklar olish uchun asosiy xom ashyo-dir. Uning metil efiri atir-upa ishlab chiqarishda qollaniladi.