ⓘ Anuriya – siydik tutilishi; bunda buyrakda hosil bolgan siydik qovuqqatushmaydi. Prerenal A. buyrak tomirlarining osmalar bilan qisilishi yoki qayrilib ketishi, ..

                                     

ⓘ Anuriya

Anuriya – siydik tutilishi; bunda buyrakda hosil bolgan siydik qovuqqatushmaydi. Prerenal A. buyrak tomirlarining osmalar bilan qisilishi yoki qayrilib ketishi, shuningdek buyrak arteriyalariga tromb yoki embol tiqilib 567qolishi natijasida kelib chiqadi. Kop qon yoqotish, yurak-tomirlar sistema-sidagi kamchilik va shok, ich ketishi sa-babli kop suyuqlik yoqotish, betoxtov qusish, badanning shishib ketishi, assit va sh.k. kasalliklarda qon aylanishining ogir darajada buzilishi natijasida paydo boladigan A. ham prerenal A.ga kiradi. Bunday A.da buyraklar ham, siy-dik yollari ham zararlanmaydi; arteri-al bosimning pasayishi, buyraklardan kam qon otishi, qonda suvning kamayi-shi va boshqa ekstrarenal omillar katta rol oynagani uchun siydik toxtashining bu turini ekstrarenal A. deb ham ataladi. Renal A. buyrak toqimasining sidirga patologik ja-rayondan zararla-nishi natijasida roy beradi. Postre-nal A. esa yuqori siydik yollarida siydik oqimini tosuvchi bi-ror illat bolishi oqibatida vujudga ke-ladi. Reflektor A. kuchli ru-hiy hayajon, jarohatlanishdan keyin qattiq ogriq sezish natijasida paydo boladi. Ikki sutka va undan ortiq vaqt ichida siydik kelmay qolishi uremiyaga sabab boladi.