ⓘ Apatiya deganda quyidagilardan biri tushuniladi: Odamning tevarak-atrofidagi voqea va hodisalarga loqayd bolib qolish holati; Antik falsafada – stoitsizm etikas ..

                                     

ⓘ Apatiya

Apatiya deganda quyidagilardan biri tushuniladi:

  • Odamning tevarak-atrofidagi voqea va hodisalarga loqayd bolib qolish holati;
  • Antik falsafada – stoitsizm etikasining asosiy tushunchalaridan biri, qalbning barcha ehtiroslardan tola ozod bolishini talab etadi.
  • Tibbiyotda – tashqi muhitga qiziqmay butunlay beparvo bolib qolish bilan ifodalanadigan kasallik holati. Apatiya kopincha abuliya holati bilan birga kechib, ruhiy faoliyatning susayishi kuzatiladi. Apatiya odamda ayrim ruhiy kasalliklar yoki ota toliqish belgisi bolishi ham mumkin;