ⓘ Arevshat – xoraki ortapishar uzum navi. Armaniston uzumchilik, vi-nochilik va mevachilik ilmiy tadqiqot institutida Kattaqorgon va Parkent navlarini cha-tishtir ..

                                     

ⓘ Arevshat

Arevshat – xoraki ortapishar uzum navi. Armaniston uzumchilik, vi-nochilik va mevachilik ilmiy tadqiqot institutida Kattaqorgon va Parkent navlarini cha-tishtirib yaratilgan. Armanistonda eki-ladi. Tupi kuchli osadi. Bargi ortacha, besh bolmali, kertiklari chuqur, tuksiz. Guli ikki jinsli, uzum boshi yirik, chozinchoq, tigiz. Gujumi yirik, dumaloq, pushti. Pusti yupqa, eti sersuv, shirin. Hosili kurtak yozilishidan faol harorat yigindisi 2800° – 2900da 153 – 158 kunda pishadi. Kasallik va zararkunan-dalarga chidami ortacha, sovuqqa bardo-shi past. Yangiligida iste’mol etiladi, qishda saqlashga chidamli.