ⓘ Asl qora, Kizlyar qorasi, Prosko-veysk qorasi– ortapishar vinobop uzum navi. Xalq seleksiyasi yoli bilan Shimoliy Kavkazda chiqarilgan. Tupi kuchli osadi. Bargi ..

                                     

ⓘ Asl qora

Asl qora, Kizlyar qorasi, Prosko-veysk qorasi– ortapishar vinobop uzum navi. Xalq seleksiyasi yoli bilan Shimoliy Kavkazda chiqarilgan. Tupi kuchli osadi. Bargi ortacha kattalikda, besh bolakchali, arra tishli, orqasi bir oz tukli. Guli ikki jinsli. Uzum boshi ortacha, si-lindr-konussimon, vazni 150 – 250 g, shingil va gujumlari ortacha tigiz. Gujumi dumaloq, kok-binafsha, kattaligi ortacha. Eti pushti, shirin, sersuv. Asl qora kurtak yozgandan boshlab faol harorat yigindisi 2890°da 140 kunda pishadi. Hosildorligi 100– 120 s/ga. Asosan, Shimoliy Kavkazda rayonlashtirilgan. Ozbekistonda Toshkent va Sirdaryo viloyatlarida ekiladi. Spirti past qizil vi-nolar va sharbatlar tayyorlanadi.