ⓘ Axborotni oqish –turli xil axborot uzatuvchilaridan kelgan axborotni elektron-raqamli hisoblash mashinalariga kiri-tish uchun moslash. Biror masala haqidagi tur ..

                                     

ⓘ Axborotni oqish

Axborotni oqish –turli xil axborot uzatuvchilaridan kelgan axborotni elektron-raqamli hisoblash mashinalariga kiri-tish uchun moslash. Biror masala haqidagi turli xil axborotlarni. ya’ni dastlab-ki ma’lumotlar, masalani yechish dasturi, masa-la yechimining natijalarini sonlar yoki komanda lar shaklida mashinaga kiritishda foydalaniladi. Axborotni perfolenta yoki perfokartalar vositasida uzatish usullari keng tarqalgan. Perfokarta orami kirish qurilmasiga solinadi va mashi-na uni navbat bilan tortib, chotkalarning kontakt tizimida "paypaslab" koradi. Kartaning ayni shu joyida teshik bor yoki yoq ekaniga qarab, mashinaga elektr signal yuboruvchi kon-takt tutashadi yoki tutashmaydi. Buning ta’sirida mashina xotirasida kod qayd qilinadi. A. o.ning perfokartalardan foydalanishga asoslangan bunday elektr-mexanik usulidan tashqari foto-elementlar yoki fotodiodlar yordamida oqish usuli ham bor.