ⓘ Axiliya – ovqat hazm qilish suyuqliklari bolmasligi me’da A.si– me’da shirasining yoq bolishi, me’dada xlorid kislota va fermentlar ishlab chikarilmasligi; pank ..

                                     

ⓘ Axiliya

Axiliya – ovqat hazm qilish suyuqliklari bolmasligi me’da A.si– me’da shirasining yoq bolishi, me’dada xlorid kislota va fermentlar ishlab chikarilmasligi; pankreatik A. – me’da osti bezi tashqi sekresiyasining hosil bolmasligi. A. me’da va boshqa a’zolarning kasalliklari natijasida, mas, me’da bezlari atrofiyasi yoki ogir ruhiy kechinmalar, me’da bezlari ne-rviga zararli moddalar ta’sir qilishi oqibatida me’da hazm faoliyatining za-iflashishi sababli ruy beradi. A. zorayganda ovqat hazm bolishi qiyinlashadi, xususan gosht va oqsilli ovqatlar yeyilganda me’dada hazm bolmay, ichakka otadi, natijada ichakka zor kelib, uning ishi ozgaradi. A.da bemorlarga me’da shirasi, xlorid kislota, pepsin, vitamin S, vitamin V, V2 be-riladi.