ⓘ Vanadatlar - vanadiy -oksid hosilalari bolgan. erkin holda ajratib olinmagan yoki beqaror ortovanadat H3VO4, pirovanadat H4V2O7, metavanadat HVO3, dekavanadat H ..

                                     

ⓘ Vanadatlar

Vanadatlar - vanadiy -oksid hosilalari bolgan. erkin holda ajratib olinmagan yoki beqaror ortovanadat H3VO4, pirovanadat H4V2O7, metavanadat HVO3, dekavanadat H6VinO2g, dodekavanadat H2V|2O31 va b. polivanadat kislotalarning tuzlari. V.ga vanadiy -oksid hosilalari bolgan, erkin holda mavjud bolmagan H2V4O9, H4V2O6 va b. kislotalarning tuzlari ham kiradi. Ikkilamchi va uchlamchi qosh V., jumladan granat strukturali ortovanadatlar - Na3Cr2V3Ol2, LiCa,Mg2V3Ol2 ham malum. Tabiatda V. pintadoit Ca2V2O7-9HjO, rossit Sa 2-4H2O, pkkoit Ca3V,0O21-oksid ishqorda eritilganda V. hosil boladi. V. vanadiy i.ch.da muhim rol oynaydi. V. lazer materiallar, lyuminoforlar, siyoh komponentlari, katalizatorlar i.ch. da, ip gazlama va ipakni boyashda qollaniladi.