ⓘ Vint chiziq - doiraviy silindr yoki doiraviy konus sirtida yotgan va ularning hamma yasovchilar bilan teng burchaklar hosil qiladigan spiralsimon, fazoviy egri ..

                                     

ⓘ Vint chiziq

Vint chiziq - doiraviy silindr yoki doiraviy konus sirtida yotgan va ularning hamma yasovchilar bilan teng burchaklar hosil qiladigan spiralsimon, fazoviy egri chiziq. Silindr yoki konusning yasovchisi boylab ilgarilama tekis harakat qilgan nuqta ham V. ch. chizadi. Yasovchining soat mili yoki unga teskari yonalishda harakat qilishiga qarab, onaqay yoki chapaqay V. ch. hosil boladi.