ⓘ Vintli uzatma - bir-biriga muayyan burchak ostida ayqash joylashgan vallarning biridan ikkinchisiga silindrik vintli gildiraklar vositasida harakat uzatish uchu ..

                                     

ⓘ Vintli uzatma

Vintli uzatma - bir-biriga muayyan burchak ostida ayqash joylashgan vallarning biridan ikkinchisiga silindrik vintli gildiraklar vositasida harakat uzatish uchun moljallangan uzatma. Vallar ayqash joylashganligi tufayli V. u. yordamida bir valdan bir necha valga ham bir necha yonalishda harakat uzatish mumkin. V. u. asosan asboblarning kinematik uzatmalarida qollaniladi.

                                     
  • Gipoidli uzatma - vintli tishli uzatma ayqash o qli konussimon tishli g ildirakdan iborat. G ildiraklarning tishlari qiyshiq va egri chiziqli bo lishi
  • o zgartiriladigan mexanik uzatma Friksion uzatma o qlari parallel va kesishuvchi vallar orasida harakat uzatish, aylanma harakatni vintli va ilgarilama harakatga
  • muljallangan turlari bor. Ko pchilik U.lar egiluvchan tasmali uzatma ba zilari vintli g ildiraklar bilan harakatlantiriladi. Kimyoviy tolalarni yigirish
  • to g ri chiziqli harakatni aylanma harakatga va aksincha o zgartiradigan M. uzatma deyiladi. Zvenolarning turiga qarab, tishli, richagli, friksion, zanjirli
  • unumdorligini 18 - 20 ga oshiruvchi, yangi vintli garkibiy shpindellar kvadrat kesimli mustahkam o zakka biriktirilgan vintli prujinasimon ilashtaruvchi elementdan