ⓘ Gamma-kvant - katta energiyaga ega elektromagnit maydon kvanti. Zarra va antizarralar annigilyatsiyasida hosil boladigan fotonlar ham u-kvantlar deyiladi. G k. ..

                                     

ⓘ Gamma-kvant

Gamma-kvant - katta energiyaga ega elektromagnit maydon kvanti. Zarra va antizarralar annigilyatsiyasida hosil boladigan fotonlar ham u-kvantlar deyiladi. G k. mas, atom yadrolaridagi kvant otishlar va elementar zarralar ozgarishida yuzaga keladi.