ⓘ Gauss teoremasi - elektrostatikaning asosiy teoremasi. Berk sirt orqali otayotgan elektr maydon kuchlanganligi £ oqimi bilan shu sirt ichida joylashgan zaryad q ..

                                     

ⓘ Gauss teoremasi

Gauss teoremasi - elektrostatikaning asosiy teoremasi. Berk sirt orqali otayotgan elektr maydon kuchlanganligi £ oqimi bilan shu sirt ichida joylashgan zaryad q kattaligi orasidagi boglanishni ifodalaydi. Berk sirt 5orqali otayotgan oqim jV shu sirtning hamma elementlari orqali otayotgan oqimlar yigindisiga teng:N = Ye EnliSj = 4ld.

G. t. Kulon qonuni qozgalmas nuqtaviy zaryadlarning vakuumda ozaro tasirlashuvi qonunidan kelib chiqadi. G. t.ni K. Gauss taklif qilgan.

                                     
  • Gauss Karl Fridrix 1777.30.4, Braunshveyg - 1855.23.2, Gyottingen shahri - nemis matematigi, fizik, astronom, geodezist. 1807 yildan Gyottingen universitetining
  • yuqoridagi teorema algebraning asosiy teoremasi deyiladi. algebraning asosiy teoremasini birinchi marta Gauss uzil - kesil isbot qilgan. O zME. Birinchi
  • matematiklaridan biri hisoblanadi. Uning ishlari, ayniqsa Chern - Gauss - Bonnet teoremasi Chern - Simons nazariyasi va Chern sinflari matematikaga, shu jumladan
  • matematigi K. Gaussning ishlaridan keyin u muntazam nazariyaga aylandi. Gauss taqqoslash nazariyasini yaratdi, formalar nazariyasiga asos soldi. Hozirgi
  • chegirmalar nazariyasi bilan shu - g ullanib, xususan, qoldiqlar haqidagi xitoy teoremasi ni topganlar. V asrda Szu Chun - chji π soni 3, 1415926 bilan 3, 1415927 oralig ida