ⓘ Gegemonlik - hukmron bolishga, boshqa mamlakatlar va xalqlar ustidan hukmronlik qilishga intilishga asoslangan siyosat. G. - davlatlar va xalqdar teng hukuqligi ..

                                     

ⓘ Gegemonlik

Gegemonlik - hukmron bolishga, boshqa mamlakatlar va xalqlar ustidan hukmronlik qilishga intilishga asoslangan siyosat. G. - davlatlar va xalqdar teng hukuqligining bevosita aksi, xalqaro munosabatlarda qaror topishi lozim bolgan idealning qaramaqarshisidir. Ozbekiston oz siyosatida G. ning har qanday korinishlaridan voz kechish, barcha mamlakatlar va xalqlar bilan tengma-teng munosabatda bolish tarafdoridir.