ⓘ Geyger - MYULLER HISOBLAGICHI - yoruglik va rentgen nurlari, kosmik zarralar, a-, gT = C + -f=, iYe bunda Ye - a-zarra energiyasi Mev, T - yarim yemirilish davr ..

                                     

ⓘ Geyger

Geyger - MYULLER HISOBLAGICHI - yoruglik va rentgen nurlari, kosmik zarralar, a-, gT = C + -f=, iYe bunda Ye - a-zarra energiyasi Mev, T - yarim yemirilish davri s, Sva D - doimiy miqdorlar. Bu qonun katta ener-giyali ozarra chiqaruvchi yadroning yarim yemirilish davri kichik bolishini bildiradi. X.Geygerva J. Nettol 1911 - 12 y. larda aniklashgan. G. - N. q. bazi elementlarning yarim yemirilish davrini aniqlashda tatbiq qilinadi.