ⓘ Geografik nomlar, toponimlar - Yer yuzasidagi geografik obyektlarning atoqli nomlari. Toponimlar orasida relyef - oronimlar Zarkosa togi, Kamchik dovoni, suv - ..

                                     

ⓘ Geografik nomlar

Geografik nomlar, toponimlar - Yer yuzasidagi geografik obyektlarning atoqli nomlari. Toponimlar orasida

  • relyef - oronimlar Zarkosa togi, Kamchik dovoni,
  • suv - gidronimlar Orol dengizi, Amudaryo,
  • aholi turar joylari - oykonimlar va boshqa nomlar farq qilinadi.
  • hududlar nomi - xoronimlar,

Geografik nomlar vujudga kelgan vaqti, qaysi tilga mansubligi, mazmuni va tuzilishiga kora bir-biridan farq qilgani holda juda barqarordir. Geografik nomlarda geografik sharoitlar, tarix, til, madaniyat, sivilizatsiya va boshqa omillar aks etgan boladi. Geografik nomlarni toponimika tadqiq qiladi.