ⓘ Gigant sayyoralar - katta 9 sayyora ichida diametri kattaroq bolgan ulkan sayyoralar: Neptun, Saturn, Uran, Yupiter. Bularning ichida diametri eng kattasi - Yup ..

                                     

ⓘ Gigant sayyoralar

Gigant sayyoralar - katta 9 sayyora ichida diametri kattaroq bolgan ulkan sayyoralar: Neptun, Saturn, Uran, Yupiter. Bularning ichida diametri eng kattasi - Yupiter - 141700 km. Qolganlarining diametri: Saturn - 120200 km, Uran - 50700 km, Neptun - 49500 km.