ⓘ Gidrokortizon, kortizol -odam, maymun va itlarning buyrak usti bezi postloq qavatida xolesteshidan hosil boladigan steroid gormon. Organizmdan asosan siydik bil ..

                                     

ⓘ Gidrokortizon

Gidrokortizon, kortizol -odam, maymun va itlarning buyrak usti bezi postloq qavatida xolesteshidan hosil boladigan steroid gormon. Organizmdan asosan siydik bilan ajraladi. Glyukokortikoid tasirga ega - jigarda glyukoza hosil bolishini va uning qondagi miqdorini oshiradi. G. jigarda oqsil va ribonuklein kislota sintezini barqarorlashtiradi, kopgina boshqa toqimalar da esa bu jarayonni tormozlaydi. G. ajralishini adrenokortikotrop gormon ishtirokida gipofiz tartibga solib turadi. Organizm uchun noxush holat yoki biror kasallik roy berganda G. hosil bolishi jadallashadi. G. va uning preparatlari hamda suniy hosilalari - prednizolon, triamsinolon va b. tibbiyot amaliyotida turli kasalliklarni davolashda ishlatiladi.