ⓘ Gipofunksiya - organizm toqimalari, azolari va fiziologik sistemalar faoliyatining susayishi; shu azolar hayot faoliyatining izdan chiqishiga olib keladi. ..

                                     

ⓘ Gipofunksiya

Gipofunksiya - organizm toqimalari, azolari va fiziologik sistemalar faoliyatining susayishi; shu azolar hayot faoliyatining izdan chiqishiga olib keladi.