ⓘ Gramm-molekula - moddaning mol. m. ga son jihatdan teng qilib olingan grammlar hisobidagi miqdori. Mas, nitrat kislota HNO, ning bir gramm-molekulasi 63 g, chun ..

                                     

ⓘ Gramm-molekula

Gramm-molekula - moddaning mol. m. ga son jihatdan teng qilib olingan grammlar hisobidagi miqdori. Mas, nitrat kislota HNO, ning bir gramm-molekulasi 63 g, chunki uning mol.m. 63 ga teng yoki suvning gramm-molekulasi 18 g, chunki uning mol. m. 18 ga teng. Texnikada G m. bilan bir katorda kilogramm-molekula, milligramm-molekula singari massa miqdorlar ham ishlatiladi. Gaz holatdagi har qanday moddaning gramm-molekulasi normal sharoitda 22.4 l hajmni egallaydi. Bu hajm gazning molyar, yani gramm-molekulyar hajmi deyiladi. Har qanday agregat holatdagi - qattiq, suyuq yoki gaz holatdagi moddaning bir gramm-molekulasida 6.022-1023 ta molekula boladi.

                                     
  • parchalanadi, ayni vaqtda ko p miqdorda energiya ajralib chiqadi 1 gramm - molekula Kreatinfosfat kislota parchalanganda 10 - 15 kkal energiya chiqadi bu
  • Avo - gadro qonuni Avogadro soni ma lum bo lsa, har bir A.ning og irligi gramm - molekula og irligini Avogadro soniga bo lib topiladi. Hatto 19 - asr oxirlariga - cha