ⓘ Debitor - mulk yoki pul qarzi bolgan jismoniy yoki yuridik shaxs, iqtisodiy subyekt. Iqtisodiy xojalik aloqalarida korxona, firma, kompaniya va b.ga D. - qarzdo ..

                                     

ⓘ Debitor

Debitor - mulk yoki pul qarzi bolgan jismoniy yoki yuridik shaxs, iqtisodiy subyekt. Iqtisodiy xojalik aloqalarida korxona, firma, kompaniya va b.ga D. - qarzdorlar tolashi lozim bolgan qarzlar miqdori de -bitorlik qarzini hosil qiladi. Bunday qarzlar muddatida qaytariladigan va tolash muddatidan otib ketgan qarzlarga bolinadi. Oz vaqtida undirib olinmagan qarzlar uni bergan korxona zarariga qoshib yoziladi. Debitorlik qarzlarining oz vaqtida tolanishi bozor iqtisodiyotidagi moliyaviy intizomning muhim talabidir.

                                     
  • davlat, bank, korxona, xususiy shaxs va boshqalar ssuda oluvchi tomon esa debitor qarzdor deyiladi. Kredit kelishuvi qarzdan foydalanish shartlari kayd