ⓘ Detonator - artilleriya va b. qurolyaroqlarda asosiy zaryadni, shuningdek, yer qazish ishlarida yerga komilgan zaryadni portlatuvchi modda. Ishlash tarzi detona ..

                                     

ⓘ Detonator

Detonator - artilleriya va b. qurolyaroqlarda asosiy zaryadni, shuningdek, yer qazish ishlarida yerga komilgan zaryadni portlatuvchi modda. Ishlash tarzi detonatsiya kapsulalari va shnurlarida qollaniladigan oson portlovchi moddaning boshqa moddalarni kuchli portlatishi xossasiga asoslangan. Termoyadro qurollarida plutoniy, uran izotoplari D. sifatida ishlatiladi. Bu izotoplar portlaganda termoyadro reaksiyasi hosil qilish uchun zarur boladigan bir necha on mln. daraja harorat vujudga keladi. Bunday D. tuzilishi jihatdan umumiy atom zaryadi dan deyarli farq qilmaydi.