ⓘ Diamagnetizm - tashqi magnit maydoniga joylashtirilgan moddada shu maydon induksiyasi vektoriga qaramaqarshi yonalishda magnitlanganlik vujudga kelishi. D. hodi ..

                                     

ⓘ Diamagnetizm

Diamagnetizm - tashqi magnit maydoniga joylashtirilgan moddada shu maydon induksiyasi vektoriga qaramaqarshi yonalishda magnitlanganlik vujudga kelishi. D. hodisasi hamma moddalarda sodir boladi, lekin u bir vaqtning ozida kuzatiladigan paramagnetizm yoki ferromagnetizm hodisalariga nisbatan se-zilmasligi mumkin.

                                     
  • yaqinlikni, kuchaytirishni, tugallikni anglatuvchi so zlardagi old qo shimcha diagenez, diamagnetizm diapozitiv O zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000 - yil
  • magnit qabulchanligi  ning qiymatiga qarab, diamagnetiklarga 0, q. Diamagnetizm paramagnetiklarga x 0 q. Paramagnetizm va ferromagnetiklarga x
  • maydon kuchlanganligiga, jismning magnit xossasiga ferromagnetizm, diamagnetizm paramagnetizm, magnit materiallarning jismi, shakli va boshqa parametrlarga
  • Elektromagnit induksiya hodisasi 1831 elektroliz qonunlari 1833 diamagnetizm va paramagnetizm hodisasi 1845 yorug lik qutblanish tekisligining