ⓘ Dominanta - major-minor tizimidagi tovushqatorning 5-pogonasi va shu pogonada tuzilgan akkord turi. Y raqami yoki lotincha D harfi bilan belgilanadi. Yevropa ko ..

                                     

ⓘ Dominanta

Dominanta - major-minor tizimidagi tovushqatorning 5-pogonasi va shu pogonada tuzilgan akkord turi. Y raqami yoki lotincha D harfi bilan belgilanadi. Yevropa kopovozlik tonal musiqasida muhim garmonik funksiya bolib, musiqa bayonining tonika ga intilishini kuchaytiradi.

                                     
  • Dominanta Dominanta lot. Dominanta fiziologiya - fiziologiyada har qanday tashqi va ichki ta sirga organizmlarning muvaqqat javob reaksiyasini belgilovchi
  • Dominanta - fiziologiyada har qanday tashqi va ichki ta sirga organizmlarning muvaqqat javob reaksiyasini belgilovchi, o zaro bog langan nerv markazlarining
  • fikricha, fiziologik jarayonlar va organizmlar rivojlanishining asosini dominanta hayot energiyasi kuch maydoni kabi moddiy bo lmagan tashkillashtiruvchi
  • e tibor butkul ijod ob yektiga qaratilgan bo ladi. I. ning fiziologik asosi dominanta vaqtincha hukmronlik qiluvchi reflektor tizimi hisoblanadi. I. ni ilohiy
  • musiqa amaliyotida I, IV va V pog onalarning tonika, subdominanta va dominanta deb ataluvchi uchtovushliklari, II, V va VII pog onalarning V7 do - minant