ⓘ Dyuna - shamol toplagan qum tepalari. Dengiz, daryo, kollarning toziydigan qumli sohillarida paydo boladi. Dyunaning shamolga qaragan tomoni sal qiya, shamolga ..

                                     

ⓘ Dyuna

Dyuna - shamol toplagan qum tepalari. Dengiz, daryo, kollarning toziydigan qumli sohillarida paydo boladi. Dyunaning shamolga qaragan tomoni sal qiya, shamolga ters tomoni tik boladi. Balandligi 10 - 30 metr, bazan 100 metr ga yetadi. Dyuna shamol tasirida yiliga bir necha metr siljib turishi mumkin. Garb adabiyotida har qanday qum uyumi, iqlim sharoiti va shaklidan qati nazar, Dyuna deb ataladi. Rossiyada choldan boshqa yerlar dagi qum uyumlari Dyuna deyiladi. Shamolga ropara tomoni uzun va oldidagi tik tomoni domboq bolishi bilann Dyuna choldagi barxanlanishdan farq qiladi.