ⓘ Yopishqoqlik, -oquvchan moddalar ning ulardagi bir qismning ikkinchi qismga nisbatan harakatiga qarshilik korsatish xossasi. Yopishqoq oqishning asosiy qonunini ..

                                     

ⓘ Yopishqoqlik

Yopishqoqlik, -oquvchan moddalar ning ulardagi bir qismning ikkinchi qismga nisbatan harakatiga qarshilik korsatish xossasi. Yopishqoq oqishning asosiy qonunini I. Nyuton topgan. SI tizimida dinamik Yo. birligi p - Pas da ifodalanadi. Turgunlashgan laminar oqishda doimiy trada gazlar va normal suyukliklarning Yo.i ozgarmas kattalik; u tezlik gradiyentiga bogliq bolmaydi. Erigan metallar ham odatdagi suyukliklar kabi Yo.ega boladi. Suyuq geliy alohida Yo. xossasiga ega. 2.172 K trada u ota oquvchan holatga otib, uning Yo.i nolga teng bolib qrladi. Molekulyarkinetik nazariya Yo.ni molekulalarning harakati va ozaro tasiri xususiyatlari bilan tushuntiradi.