ⓘ Jinsiy tanlanish - bir qancha xayvonlarda tabiiy tanlanish shakllaridan biri. J. t. bir xil jinsga mansub individlarning boshqa jins bilan qoshilish imkoniga eg ..

                                     

ⓘ Jinsiy tanlanish

Jinsiy tanlanish - bir qancha xayvonlarda tabiiy tanlanish shakllaridan biri. J. t. bir xil jinsga mansub individlarning boshqa jins bilan qoshilish imkoniga ega bolishdagi ozaro munosabatlardan iborat. Ikkilamchi jinsiy belgilari kuchli rivojlangan erkak hayvonlar boshqalariga nisbatan qarama-qarshi jinsni koproq jalb qiladi, binobarin koproq kopayish imkoniyatiga ega boladi. J. t. tushunchasini ilk bor Ch. Darvin taklif etgan. J. t. orqali tur uchun mutlaqo foydasiz, hatto zararli belgilar ning paydo bolishini tushuntirib beradi. J. t. yashash, yani hayot uchun zarur sharoit ega bolish uchun kurashdan iborat bolmaydi. J. t.da maglub individ yashab qoladi, hatto golibdan ham uzoqroq umr korishi, kelgusi mavsumda golib bolishi ham mumkin. Kopchilik hayvonlar va barcha osimliklarda J. t. bolmaydi. J. t. filogenetik rivojlanish omili sifatida eng yuksak rivojlangan hayvonlar, asosan qushlar va sut emizuvchilarda namoyon boladi.

                                     
  • dizruptiv tanlanish turg unlashtiruvchi tanlanish jinsiy tanlanish kabi xillarga ajratiladi. Antidarvinizmga mansub turli konsepsiyalar Tabiiy tanlanish ni
  • atrof muhitga moslanishini tahlil qildi. Odamning paydo bo lishi va jinsiy tanlanish asarida 1871 odamning maymunsimon ajdodlardan kelib chiqqanligining
  • qilib qo yadi. Populyatsiyada boradigan yashash uchun kurash va tabiiy tanlanish tufayli foydali o zgarishlarga ega bo lgan individlar saqlanib qolib
  • irsiy omillarning yangi kombinatsiyasi vujudga keladi. U. tufayli tabiiy tanlanish va tur evolyutsiyasi uchun material bo ladigan genetik xilmaxillik kelib
  • omillar, ya ni yashash uchun kurash, irsiy o zgaruvchanlik va tabiiy tanlanish amal qiladi. Lekin, ko pchilik olimlarning fikricha, antropogenezda biologik
  • u tirik organizmlar o rtasida yashash uchun kurash borishi va tabiiy tanlanish sodir bo lishini bashorat kiladi. Ibn Sit o z asarlarida o simlik va hayvonlar