ⓘ Zaboy - foydali qazilma boyliklari va qoplovchi jinslar qazib olinadigan ish joyi; kon inshootlari ning eng pastki yuzasi, mas, burgi kovagining tubi. Kon ishla ..

                                     

ⓘ Zaboy

Zaboy - foydali qazilma boyliklari va qoplovchi jinslar qazib olinadigan ish joyi; kon inshootlari ning eng pastki yuzasi, mas, burgi kovagining tubi. Kon ishlari natijasida 3. surilishi mumkin. Ishlar olib borilayotgan 3. ishlab turgan va, aksincha, ishlar toxtatilgan 3. ishlamayotgan 3. deyiladi. Shaxta va konlarda 3. gorizontal, vertikal va qiya, ochiq konlarda 3. yonlama va frontal boladi. Z.ning maydoni foydalanish maqsadiga qarab 5 sm2 dan bir necha 100 m2 gacha boradi. Z.dagi ishlar tayyorlash va tozalash ishlariga bolinadi. Tayyorl ash ishlarida hamma kon inshootlari foydali qazilmalarni qazib olish uchun malum tizim asosida tayyorlanadi. Tayyorlash ishlari foydali kazilmalarning joylashish qonuniyatlari, qalinligi va b. fizik xossalarini aniqlashga yordam beradi. Foydali qazilmalarni qazib olish uchun otka-ziladigan barcha ishlar yigindisi tozalash ishlariga kiradi; 2) quduklar burgilashda burgilash asboblari bilan kovlab borishda quduqning oyiladigan yon sirti.

                                     
  • ruscha lahim konchilikda - foydali qazilma qatlami yoppasiga qaziladigan joy zaboy yer osti yo li kon yo laklarining o ziga xos ko rinishi.   
  • lahim konchilikda - foydali qazilma qatlami yoppasiga qaziladigan joy zaboy yer osti yo li kon yo laklarining o ziga xos ko rinishi. L. tushunchasi
  • burg i kudugi ustiga o rnatiladigan ko tarish inshooti. Burg ilash asbobi, zaboy dvigatellari, quduq devorini mustahkamlash quvurlarini tushirish va ko tarish
  • uchun turli burchak ostida parmalanadi. Burg i qudug i ning og zi, tubi zaboy va stvoli bo ladi. Burg i qudug i diametri, odatda, 59 1000 mm, chuqurligi