ⓘ Zamindori - 18-asr oxiri 19-asrlarda ingliz mustamlakachilari tomonidan Shim., Sharqiy va Markaziy Hindistonda joriy etilgan yer soliq tizimi. Yer egalarining y ..

                                     

ⓘ Zamindori

Zamindori - 18-asr oxiri 19-asrlarda ingliz mustamlakachilari tomonidan Shim., Sharqiy va Markaziy Hindistonda joriy etilgan yer soliq tizimi. Yer egalarining yuqori tabakasi, zamindorlarnmng merosxorlik huquqlarini mustahkamlagan. Mustamlaka hokimiyati yerning oliy egasi hisoblangan. Doimiy 3. va muvaqqat 3. farqlangan. Hindiston va Sharqiy Pokiston da 20-asr 50y.larda otkazilgan islohotlar natijasida yer rentasi berish huquqi davlat ixtiyoriga otdi, bu bilan yirik yer egalarining ijtimoiyiqtisodiy mavqei pasaygan.