ⓘ Ikkilamchi jinsiy belgilar - odam va hayvonlarda bir jinsni ikkinchisidan farq qilishga imkon beradigan xususiyatlar majmuasi. Bu belgilar jinsiy gormonlar tasi ..

                                     

ⓘ Ikkilamchi jinsiy belgilar

Ikkilamchi jinsiy belgilar - odam va hayvonlarda bir jinsni ikkinchisidan farq qilishga imkon beradigan xususiyatlar majmuasi. Bu belgilar jinsiy gormonlar tasirida voyaga yetgan davrda rivojlanadi va hayot davomida saqlanadi yoki faqat kuyikish mavsumida paydo boladi. Odamning I.j.b. - tana olchami va proporsiyasi, jun qoplami, yog toplanishi, tovush tembridagi farq hamda xotin-qizlarda sut bezlarining, er-kaklarda esa bogizdagi togayning rivojlanganligida kozga tashlanadi. Mavsumiy I.j b.ga hayvonlarning kuyikish davridagi xattiharakatlari kiradi. I.j.b. har xil jinslarni bir-birini topish va bilib olishga imkon beradi, jinsiy bezlarning yetilishini tezlashtiradi, jinsiy tanlanishga olib keladi.