ⓘ Imtiyozlar - muayyan sabablarga kora yuridik va jismoniy shaxslarga beriladigan afzallik. I. davlat qonunlari va b. qonun hujjatlariga binoan - fuqarolarga, shu ..

                                     

ⓘ Imtiyozlar

Imtiyozlar - muayyan sabablarga kora yuridik va jismoniy shaxslarga beriladigan afzallik. I. davlat qonunlari va b. qonun hujjatlariga binoan - fuqarolarga, shuningdek, jamoat birlashmalari tomonidan mamuriyat qaroriga muvofiq - uning azolariga tayinlanishi mumkin. I. berilgan shaxs belgilangan qoidalardan istisno tariqasida muayyan majburiyatlarni bajarishdan tola yoki qisman ozod qilinadi yoxud ularni bajarish soqasida muayyan qulayliklardan foydalanadi. Soliq, pensiya taminoti, kommunalmaishiy xizmatlar uchun tolovlar kabi sohalardagi I. davlat tomonidan belgilanadi. I. qonun hujjatlari bilan belgilangan taqdirda uning foydalanuvchilar doirasi, foydalanish shartlari, tartib kridalari, yuzaga kelish va tugatilish asoslari korsatiladi. I. yuridik shaxslarga ham, jismoniy shaxslarga ham berilishi mumkin. I. tayinlashda fukarolarning teng xuquqliligi va adolat tamoyillariga qatiy amal qilinadi. Qonunda kozda tutilmagan I. berilishiga va qonuniy imtiyozlardan foydalanishda monelik qilinishiga yol koyilmaydi. Ozbekistonda davlat tomonidan I.lar tayinlashga oid qonun-qoidalar Mehnat kodeksining 224 - 238- va 248 - 258-moddalarida belgilab qoyilgan.

                                     
  • tenglashtirilib, diplomatik korpus tarkibiga kiritiladi va diplomatik imtiyozlar va daxleizlik huquqiga ega bo ladi 3 savdo, moliya, qishloq xo jaligi
  • monastirlariga imtiyoz va imtiyozlar berishda davom etmoqda. U Emiliya - Romagna Shimoli - sharqiy Italiya da Bobbio Abbeyga imtiyozlar beradi. King Lui IV Raffelstetten
  • qochgan mo g ullar ketgach 1242 mayda va o rta dvoryanlarga bir qancha imtiyozlar bergan. Venesiya bilan Dalmatsiya shaharlari uchun 1243 - 44 Chexiya
  • vakolat - 1 qimmatbaho qog oz ilovasi uning egasiga qo shimcha huquq va imtiyozlar xususan, qimmatbaho qogozlar savdosida belgilangan ma lum vakt yoki muddatsiz
  • shartnomalarda, shuningdek, xalqaro huquqning umumiy me yorlarida nazarda tutilgan imtiyozlar va immunitetlardan foydalanadi 77 - modda O zME. Birinchi jild. Toshkent
  • qarshi bosqinchilik urushlari olib borgan. Polyak shlyaxtalarpga huquq va imtiyozlar beradigan yorliq e lon qilgan 1374 O zME. Birinchi jild. Toshkent
  • ayrim davlatlar, korxonalar, tashkilotlarga beriladigan afzalliklar, imtiyozlar Soliklarni kamaytirish, bojxo - na bojlaridan tashlamalar, to lovlardan
  • harajatlarini ko tarish K. ko rinishlaridan biridir saylangan kishi turli imtiyozlar yordam, xizmatlar ko rsatib o z qarzini qaytaradi Aksariyat K. lobbizm
  • himoyasidagilarga katta foyda beradigan davlat buyurtmalari, kreditlar, yordamlar, imtiyozlar litsenziyalar olishda, iqtisodiy va tijorat faoliyatida, yangi korxonalar
  • soliq hisoblanadi. Soliqdan imtiyozlar berish soliq to lovchilarni qo liga tekkan daromadini oshiradi. Maqsadli imtiyozlar ularni yaxshi ishlashga undaydi