ⓘ Inventarlash, yoqlama qilish - korxonalar, firmalar, tashkilotlarda nakd mulk va tovarlarning, natura holidagi moddiy boyliklarning mavjudligi yoki xrlatini, ma ..

                                     

ⓘ Inventarlash

Inventarlash, yoqlama qilish - korxonalar, firmalar, tashkilotlarda nakd mulk va tovarlarning, natura holidagi moddiy boyliklarning mavjudligi yoki xrlatini, mablaglarni muntazam tekshirib turish, shuningdek, ularning moddiy boyliklarni hisobga olish qaydnoma lariga muvofikdigini aniqlash maqsadlarida davriy qayta hisobga olish. I.ning toliq, qisman, rejali va tosatdan otkaziladigan korinishlari mavjud.