ⓘ Interferensiya - tolqinlarning fazoda ustma-ust tushib qoshilgan holda bir-birini kuchaytirishi yoki susaytirishi. Tabiatidan qati nazar hamma tolqinlar ga xos ..

                                     

ⓘ Interferensiya

Interferensiya - tolqinlarning fazoda ustma-ust tushib qoshilgan holda bir-birini kuchaytirishi yoki susaytirishi. Tabiatidan qati nazar hamma tolqinlar ga xos holat. Shuning uchun ham umumiy holda tolqinlar I.si, xususiy holda yoruglik I.si organiladi. Tolqin kogerent va bir xil qutblangan bolsa, tolqin I. hodisasi hosil boladi. Bir xil chasto-tali bir xil qutblangan ikki garmonik tolqinlarning qoshilishi oddiy holatdagi tolqin I.siga misol bola oladi.

Issiklik manbalaridan chiqqan kogerent bolmagan tolqinlar ham I.ni hosil qiladi. Mas, astronomik katta teleskoplarda yulduzlardan kelgan yorugliklar I.sini kuzatish mumkin. Bunga sabab, yulduzlardan tarqalayotgan yorugliq tolqinlari oz manbaidan uzoqlashgan sari, uning fazaviy kogerentlik darajasi R/r ga proporsional ravishda oshadi R - yoruglik manbaigacha bolgan masofa, g - manba olchami. Issiqlik manbalaridan chiqqan tolqinlar manbadan qancha uzoklashsa, ular shuncha yassi tolqinlarga yaqin boladi. Lekin yoruglik intensivligining susayishi h/R2 tarzda bolgani uchun ularning yoruglik I.sini qayd qilish juda sezgir teleskoplarni ta-qozo etadi Mulkijahon qarang Yoruglik interferensiyasi.